Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

DN 25 KOMPAT

Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης

Γκρουπ κυκλοφορητών, συλλέκτες, υδραυλικοί διαχωριστές και εξαρτήματα για την εύκολη και σωστή σύνθεση κάθε εφαρμογής.

Παραδείγματα εφαρμογής

 

1- Υδραυλικός διαχωριστής

2- Kit σύνδεσης υδραυλικού διαχωριστή και συλλέκτη

3- Συλλέκτης

4- Γκρούπ κυκλοφορητών

5- Ελεγκτής θέρμανσης (αντιστάθμιση)

6- Λέβητας

7- Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης

8- Fan-coil

9- Κλασσικό σύστημα θέρμανσης

 

1- Υδραυλικός διαχωριστής

2- Kit σύνδεσης υδραυλικού διαχωριστή και συλλέκτη

3- Συλλέκτης / Κολλεκτέρ

4- Γκρούπ κυκλοφορητών

5- Λέβητας

6- Σώματα Panel

7- Σώματα λουτρού

8- Fan-coil

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr