Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

LK 810

Compact μονάδα θερμικού φορτιού

για εφαρμογές θερμικής φόρτισης δοχείων θερμότητας (αδράνειας) από λέβητες στερεών καυσίμων, προσφέροντας προστασία στο λέβητα από χαμηλές θερμοκρασίες επιστροφής.

 

Παράδειγμα εφαρμογής

εγκατάσταση λέβητα στερεών καυσίμων με δοχείο αποθήκευσης θερμότητας (π.χ. απαίτηση θερμοκρασίας επιστροφής πάνω από 60°C).

 

 

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr