Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

LW04

Αισθητήριο ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου

για ανίχνευση δυσάρεστων οσμών (VOC), καπνού, αναθυμιάσεων, μίγματος ρύπων κτλπ. σε δωμάτια, γραφεία κτλπ.

 

  • Τάση λειτουργίας 15-24V DC (±10%) ή 24V AC (±10%)
  • Κατανάλωση 50mA για 24V DC και 150mA για 24V AC
  • Συνθήκες περιβάλλοντος 0…+50°C και 85%RH
  • Σήμα εξόδου 0-10V
  • Βαθμός προστασίας IP30 σύμφωνα με EN60529
  • Διαστάσεις (Y x Π x Β) 84.5 x 84.5 x 25mm
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr