Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

6482/6481

Βραχίονας στήριξης

Χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση διαφορικού πρεσσοστάτη ή μεταδότη διαφορικής πίεσης σε επιφάνεια στρεφόμενη κατα 90°, π.χ. ταβάνι.

  • Τύπος 6482 έχει σχήμα S
  • Τύπος 6481 έχει σχήμα L
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr