Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

LS02

Αισθητήριο διαρροής νερού

Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση διαρροής νερού.

Το αισθητήριο έχει 4 ηλεκτρόδια στο κάτω μέρος της συσκευής και φωτεινή ένδειξη LED για λειτουργία (πράσινο) και για alarm (κόκκινο).

  • Τάση λειτουργίας AC 24V 50/60Hz ±10%, DC 15...24V ±10%
  • Κατανάλωση 25mA
  • Έξοδος μεταγωγική επαφή ελεύθερου δυναμικού
  • Συνθήκες περιβάλλοντος -35...70°C
  • Εξωτερικό περίβλημα PA6, λευκό
  • Βαθμός προστασίας IP65 σύμφωνα με EN60529
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr