Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

DPG

Μανόμετρο διαφορικής πίεσης για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δε είναι εύφλεκτα ή επιθετικά.

Μερικές συνήθεις εφαρμογές του μανόμετρου διαφορικής πίεσης είναι η παρακολούθηση φίλτρων και ανεμιστήρων, clean rooms, βιομηχανικών κυκλωμάτων ψύξης και ροής σε αεραγωγούς.

  • Υλικό περιβλήματος ABS και PC
  • Διάμετρος Ø100mm
  • Συνθήκες λειτουργίας -5...60°C
  • Ακρίβεια μέτρησης

- σφάλμα μικρότερο από ±2% για DPG250/DPG500/DPG1k

- σφάλμα μικρότερο από ±3% για DPG100

- σφάλμα μικρότερο από ±4% για DPG60

 

Τύπος

Κλίμακα μέτρησης (Pa)

DPG60

0…60

DPG100

0…100

DPG120

0…120

DPG200

0...200

DPG250

0…250

DPG300

0…300

DPG400

0…400

DPG500

0…500

Τύπος

Κλίμακα μέτρησης(Pa)

DPG600

0…600

DPG800

0…800

DPG1k

0…1000

DPG1.5k

0…1500

DPG2k

0…2000

DPG3k

0…3000

DPG5k

0…5000

 

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr