Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

DPG/PS

Μανόμετρο και διακόπτης διαφορικής πίεσης για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δε είναι εύφλεκτα ή επιθετικά.

Μερικές συνήθεις εφαρμογές του μανόμετρου διαφορικής πίεσης είναι η παρακολούθηση φίλτρων και ανεμιστήρων, clean rooms, βιομηχανικών κυκλωμάτων ψύξης και ροής σε αεραγωγούς. Ο επιπλέον διακόπτης επιτρέπει την επιλογή μιας τιμής για την διαφορική πίεση και όποτε η διαφορική πίεση παίρνει αυτή τη τιμή, στέλνεται σήμα (on/off επαφή).

 

  • Υλικό περιβλήματος ABS και PC (DPG και PS)
  • Διάμετρος Ø100mm
  • Συνθήκες λειτουργίας -5...60°C
  • Ακρίβεια μέτρησης, σφάλμα μικρότερο από ±2%
  • Βαθμός προστασίας IP54

 

Τύπος

Κλίμακα μέτρησης μανόμετρου (Pa)

Κλίμακα ρύθμισης διακόπτη (Pa)

DPG200/PS200

0…200

20…200

DPG600/PS600

0…600

40…600

DPG1.5k/PS1500

0…1500

100…1500

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr