Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

MM/PS

Κεκλιμένο σωληνοειδές μανόμετρο και διακόπτης διαφορικής πίεσης για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δε είναι εύφλεκτα ή επιθετικά.

Μερικές συνήθεις εφαρμογές του μανόμετρου διαφορικής πίεσης είναι η παρακολούθηση φίλτρων και ανεμιστήρων, clean rooms, βιομηχανικών κυκλωμάτων ψύξης και ροής σε αεραγωγούς. Ο επιπλέον διακόπτης επιτρέπει την επιλογή μιας τιμής για την διαφορική πίεση και όποτε η διαφορική πίεση παίρνει αυτή τη τιμή, στέλνεται σήμα (on/off επαφή).

  • Υλικό περιβλήματος ABS/PMMA (MM) και ABS/PC (PS)
  • Συνθήκες λειτουργίας -20...60°C
  • Μέγιστη πίεση 50kPa
  • Έξοδος μεταγωγική επαφή SPDT 3(2)A AC 250V
  • Βαθμός προστασίας IP54
  • Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 140 x 290 x 64mm

 

Τύπος

Κλίμακα μέτρησης μανόμετρου(Pa)

Κλίμακα ρύθμισης διακόπτη (Pa)

Ακρίβεια μέτρησης

Χρώμα υγρού

MM200600/PS600

0...600

40…600

40Pa - ±5Pa

600Pa - ±30Pa

Κόκκινο

MM5001500/PS1500

0...1500

100…1500

100Pa - ±10Pa

1500Pa - ±50Pa

Μπλέ

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr