Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

476

Τετράοδη ορειχάλκινη περιστροφική βάνα με ρακόρ μηχανικής σύσφιξης χαλκοσωλήνα

Χρησιμοποιείται σαν βάνα ανάμειξης ή διαχωρισμού της ροής για την ρύθμιση της θερμοκρασίας για εφαρμογές σε κλειστά κυκλώματα θερμού και ψυχρού νερού.

  • Χειροκίνητη λειτουργία
  • Δίσκος ένδειξης θέσης
  • Γωνιακή περιστροφή 90°
  • Ονομαστική πίεση 10bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 110°C
  • Υλικό σώματος βάνας, ορείχαλκος

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει σε τι διαστάσεις βγένει ο τύπος βάνας 476 και τους κινητήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ø(mm)

Kvs (m³/h)

Βάρος (g)

ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

HT230-3 ή HT24-3

HT24-SR

AUTOMIX CT

AUTOMIX CTR

AUTOMIX 10

476 022 00MA

22

2.5

760

476 022 00MB

22

4

760

476 022 00MC

22

6

760

476 028 00ME

28

12

810

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κινητήρων υπάρχουν στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

- HT 230-3 / HT24-3

- HT24-SR

- AUTOMIX CT

- AUTOMIX CTR

- AUTOMIX 10

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr