Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

MVX2../4..

Ηλεκτροθερμικός κινητήρας για έλεγχο ON/OFF

με ένδειξη θέσης, ενσωματωμένο καλώδιο 2m, για βάνες fan-coil VSX..., VMX... και VTX...

  • Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz ή AC 24V
  • Είδος ελέγχου ON/OFF
  • Διαδρομή εμβόλου 2.5mm
  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0...50°C
  • Βαθμός προστασίας IP44
  • Καταναλισκόμενη ισχύς:
    -50VA στην εκκίνηση και 1,8VA σε λειτουργία (AC 230V) 
    -4VA στην εκκίνηση και 1,8VA σε λειτουργία (AC 24V)

 

 

Τροφοδοσία

Kvs (m3/h)

Ονομαστική δύναμη (N)

Χρόνος διαδρομής (s)

MVX21

AC 230V

0,25 έως 2,5

90

60

MVX22

AC 230V

4 και 6

140

90

MVX41

AC 24V

0,25 έως 2,5

90

60

MVX42

AC 24V

4 και 6

140

90

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr