Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

MVX57/72

Ηλεκτροθερμικός κινητήρας για αναλογικό έλεγχο 0...10V

με ένδειξη θέσης, ενσωματωμένο καλώδιο 2m, για βάνες fan-coil VSX..., VMX... και VTX...

  • Τάση λειτουργίας AC 24V
  • Σήμα εισόδου DC 0...10V
  • Διαδρομή εμβόλου 2.5mm
  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0...50°C
  • Βαθμός προστασίας IP44
  • Καταναλισκόμενη ισχύς 5VA στην εκκίνηση και 1,8VA σε λειτουργία

 

Kvs (m3/h)

Ονομαστική δύναμη (N)

Χρόνος διαδρομής (s)

MVX57

0,25 έως 2,5

90

60

MVX52

4 και 6

140

90

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr