Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

T_FAST-IE 40

Σταθμός παράγωγης φρέσκου ζ.ν.χ

με ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης και προαιρετικα με ανακυκλοφορία ζεστού νερου Στιγμιαία παράγωγη ζ.ν.χ  (δίκτυο 10°C -> ζ.ν.χ 45°C)  έως 40 l/min ανάλογα με την θερμοκρασία αποθήκευσης

Παράδειγμα εφαρμογής

 

 

Επιδόσεις

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr