Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

BW - 20

Συγκρότημα κυκλοφορητή DN25 – 1”

με εναλλάκτη 20 πλακών διαχωρισμού κυκλωμάτων για θερμάνσεις πισίνας, ράμπας γκαράζ και εφαρμογές με ιδιαιτερότητες στην μορφολογία.

Ιδανική λύση για μπόιλερ χωρίς εναλλάκτη ηλιακών.

 

1-      Σταθμός διαχωρισμού κυκλώματος  BW

2-      Ηλιακός σταθμός

3-      Συλλέκτης

4-      Μπόιλερ ζ.ν.χ

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr