Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

ET30

Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικών σωμάτων

 

Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικών σωμάτων

 

Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικών σωμάτων
με ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας για απευθείας
σύνδεση με θερμοστατικούς διακόπτες. Ο συνδυασμός και των
δύο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου,
ρυθμίζοντας τη ροή ζεστού νερού σε ένα σώμα καλοριφέρ.
Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίας με αισθητήριο υγρού
Κλίμακα ρύθμισης 5... 30°C
Οριοθέτες εύρους επιθυμητής θερμοκρασίας
Διαβαθμίσεις ρύθιμσης * (αντιπαγωτική) και 1- 5
Ρακόρ σύνδεσης M30x1,5

 

Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικών σωμάτων με ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας για απευθείας σύνδεση με θερμοστατικούς διακόπτες. Ο συνδυασμός και των δύο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου, ρυθμίζοντας τη ροή ζεστού νερού σε ένα σώμα καλοριφέρ.

Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίας με αισθητήριο υγρού

Κλίμακα ρύθμισης 5... 30°C

Οριοθέτες εύρους επιθυμητής θερμοκρασίας

Διαβαθμίσεις ρύθιμσης * (αντιπαγωτική) και 1- 5

Ρακόρ σύνδεσης M30x1,5

 

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr