Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

ETL30

Θερμοστατική κεφαλή με απομακρυσμένο αισθητήριο

 

Θερμοστατική κεφαλή με απομακρυσμένο αισθητήριο

 

Θερμοστατική κεφαλή με απομακρυσμένο αισθητήριο
για έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου.
Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίας με αισθητήριο υγρού
Κλίμακα ρύθμισης 5... 30°C
Διαβαθμίσεις ρύθιμσης * (αντιπαγωτική) και 1- 5
Μήκος τριχοεοδούς σωλήνα 2m
Ρακόρ σύνδεσης M30x1,5

 

Θερμοστατική κεφαλή με απομακρυσμένο αισθητήριο για έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου.

Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίας με αισθητήριο υγρού

Κλίμακα ρύθμισης 5... 30°C

Διαβαθμίσεις ρύθιμσης * (αντιπαγωτική) και 1- 5

Μήκος τριχοεοδούς σωλήνα 2m

Ρακόρ σύνδεσης M30x1,5

 

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr