Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

HYDROCAL

Θερμιδομετρητής ενιαίoυ τύπου (Compact) για παροχές από 0,6 έως 2,5m³/h

για μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης/θέρμανσης με αυτονομία (μονοσωλήνιο) ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ (μπόιλερ). Παράλληλη καταγραφή καταναλώσεων θέρμανσης και ψύξης.

Mid

 

Στην είσοδο του μετρητή ροής υπάρχει ενσωματωμένο ειδικό φίλτρο μεγάλων σωματιδίων. Αισθητήριο θερμοκρασίας προσαγωγής ελεύθερο (μήκος καλωδίου 1,5m), αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή, τύπου άμεσης τοποθέτησης στη ροή του νερού για σωστή και έγκυρη μέτρηση.

 • Τύπος εγκατάστασης θέρμανση και ψύξη
 • Ακρίβεια μέτρησης πιστοποίηση MID
 • Ονομαστική πίεση PN16
 • Περιοχή θερμοκρασιών 5... 90°C
 • Μέγιστη θερμοκρασία Τmax 110°C (για σύντομο διάστημα)
 • Διαφορά θερμοκρασίας Δt 3... 70Κ
 • Θερμοκρασία εκκίνησης Δt ≥ 0,2K
 • Τύπος αισθητηρίων PT1000
 • Τροφοδοσία με μπαταρία λιθίου
 • Διάρκεια μπαταρίας 10χρόνια
 • Βαθμός προστασίας IP54
 • Οθόνη LCD 7ψηφίων
 • Μονάδα μέτρησης KWh
 • Αυτοέλεγχος, διάγνωση βλαβών με ένδειξη κωδικού σφάλματος
 • Αντιμαγνητική προστασία
 • Στατιστικά στοιχεία (ιστορικό μετρήσεων 18 τελευταίων μηνών)
 • Πληφοφορίες οθόνης, στοιχεία της εγκατάστασης
 • Οπτική θύρα ανάγνωσης δεδομένων
 • Δυνατότητες επικοινωνίας M-Bus, Impulse για μεταφορά δεδομένων
 • Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα σε σωλήνα ανόδου/καθόδου

Γερμανικής κατασκευής, πιστοποιήσεις MID, PTB Γερμανίας


HYDROCAL C-06

HYDROCAL C-15

HYDROCAL C-25

Ονομαστική παροχή

0,6 m³/h

1,5 m³/h

2,5 m³/h

Παροχή έναρξης μέτρησης

3 l/h

4 l/h

5 l/h

Ελάχιστη παροχή Qmin

0,012 (0,006) m³/h

0,030 (0,015) m³/h

0,050 (0,015) m³/h

Πτώση πίεσης

< 0,04 bar

< 0,04 bar

< 0,24 bar

Ονομαστική διάμετρος

DN15

DN15

DN20

Μήκος εγκατάστασης

110mm

110mm

130mm

Σπείρωμα σύνδεσης

G3/4"

G3/4"

G1"

 

Τυπική εγκατάσταση

 

HYDROCAL


Hydrocal


Tipo di apparecchio
Type C-06 C-15 C-25
Portata nominale
Nominal flow rate 0,6 m³/h 1,5m³/h 2,5m³/h
Classe metrologica Qmin
Precision class B (opz. C) B (opz. C) B (opz. C)
Avviamento
Start up 3 l/h 4 l/h 5 l/h
Portata minima
Min flow rate Qmin: 0,012 (0,006) m³/h 0,030 (0,015) m³/h 0,050 (0,015) m³/h
Perdita di pressione con Qn
Pressure loss with Qn: < 0,04 bar < 0,04 bar < 0,24bar
Pressione nominale Pn
Nomina presure Pn 16 bar 16 bar 16 bar
Diametro nominale
Nominal diameter DN15 DN15 DN20
Lunghezza di montaggio
Body lenght 110 mm 110 mm 130 mm
Filettatura di connessione
Thread G3/4'' G3/4'' G1''
Limiti della temperatura
Temperature limit 5-90°C 5-90°C 5-90°C
Temperatura massima (per periodi brevi)
Temperature max. 110°C 110°C 110°C
Taratura della differenza di temperatura
Calibration temperature: 3-70K 3-70K 3-70K
Minima differenza di temp.
Minimum temp. difference: 0,2 K 0,2 K 0,2 K
Tipo di sensore di temperatura
Temperature sensor. PT 1000 PT 1000 PT 1000
Lung. cavo sensore temp
Cable length for the temp. sensor : 1,5 m 1,5 m 1,5 m
Alimentazione
Load batteria al litio
litium battery batteria al litio
litium battery batteria al litio
litium battery
Durata
Battery life 10 anni
10 years 10 anni
10 years 10 anni
10 years
Tipo di protezione
Protection ratio IP 54 IP 54 IP 54
Livelli del display
Display level 4/5 4/5 4/5
Indicazione
Indicator LCD 7 caratteri
LCD 7 digits LCD 7 caratteri
LCD 7 digits LCD 7 caratteri
LCD 7 digits
Indicazione d'energia
Energy load indicator kWh kWh kWh
Istallazione tipica
Typical installation
Il contatore di calore Hydrocal utilizza un innovativo sistema di rilevamento dei giri della turbina senza far uso di magneti rendolo 100% antifrodabile.
A ogni rotazione della turbina avviene un cambiamento di resistenza elettrica, la quale viene convertita da un microprocessore in un valore di portata.
Heat meter HYDROCAL is provided with a fully new turbine rounds survey, without using magnets, making the meter 100% anti-fraud.
At every turbine round a variation of the electrical resistance happens, that is turned in a flow value by a micro-processor.Hydrocal has been designed with a double purpose: satisfy both the simplest heat accounting necessities (basic version) and the most modern and complex applications, using its various additional modules.
The meter is suitable for cooling and heating systems.
The use of modern technologies makes it safe from external magnetic fields, avoiding every fraud attempt.
Its main characteristics are:
- high precision in measurement
- compact design
- external and internal additional elements (M-Bus, Radio etc.)
- water meter signle jet body, class B-H B-V (opt. C-H)
- high-precision temperature sensors (platinum made)
- battery life: 10 years

 

 

Ο θερμιδομετρητής HYDROCAL χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο σύστημα επισκόπησης των κύκλων του μετρητή χωρίς την χρήση μαγνητών καθιστώντας το 100% ασφαλές κατά της απάτης.

Σε κάθε περιστροφή του τροχού δημιουργείται μια αλλαγή στην ηλεκτρική αντίσταση, η οποία μετατρέπεται από έναν μικροεπεξεργαστή σε τιμή ροής.

 

 

 

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr