Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

KIV

Σετ εγκατάστασης θερμιδομετρητών HYDROCAL

Εξασφαλίζει, ακριβή τοποθέτηση του αισθητηρίου θερμοκρασίας προσαγωγής στη ροή του νερού για σωστή και έγκυρη μέτρηση.

Σετ εγκατάστασης KIV 1 για σωλήνα 1/2" περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • 1 σφαιρική βάνα 1/2" και θήκη αισθητηρίου M10x1
 • 2 σφαιρικές βάνες 1/2" με τρελό ρακόρ 3/4"
 • 1 σωληνομαστό (αποστάτη) 3/4" 110mm

Σετ εγκατάστασης KIV 2 για σωλήνα 3/4" περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • 1 σφαιρική βάνα 3/4" και θήκη αισθητηρίου M10x1
 • 2 σφαιρικές βάνες 3/4" με τρελό ρακόρ 3/4"
 • 1 σωληνομαστό (αποστάτη) 3/4" 110mm

Σετ εγκατάστασης KIV 3 για σωλήνα 3/4" περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • 1 σφαιρική βάνα 3/4" και θήκη αισθητηρίου M10x1
 • 2 σφαιρικές βάνες 3/4" με τρελό ρακόρ 1"
 • 1 σωληνομαστό (αποστάτη) 1" 130mm

Σετ εγκατάστασης KIV 4 για σωλήνα 1" περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • 1 σφαιρική βάνα 3/4" και θήκη αισθητηρίου M10x1
 • 2 σφαιρικές βάνες 3/4" με τρελό ρακόρ 1"
 • 1 σωληνομαστό (αποστάτη) 1" 130mm
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr