Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

M

Κεντρική μονάδα M-Bus

μέχρι 30, 60 ή 120 μετρητές κατανάλωσης μπορούν να συνδεθούν. Αποθηκεύει και επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που συλλέγει από τις εγκαταστάσεις M-Bus.

Ο χρόνος και τα διαλλείματα για αυτόματη ανάγνωση μπορούν εύκολα να προγραμματιστούν. Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται μπορούν να διαβαστούν τοπικά ή μέσω υπολογιστή. Επίσης τα δεδομένα μπορούν αν ληφθούν από την κεντρική εγκατάσταση M-Bus σε οποιαδήποτε σημείο με ένα modem εσωτερικό ή εξωτερικό. Τα εξαγόμενα δεδομένα είναι σε πρόγραμμα που μπορεί να επεξεργαστεί από κοινές βάσεις δεδομένων ή φύλλα εργασίας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στην οθόνη τον μετρητή του οποίου θέλει να δει τα δεδομένα

  • Τάση λειτουργίας DC 42V
  • Συνθήκες λειτουργίας -20… 60°C
  • Βαθμός προστασίας IP52
  • Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 85x200x240 mm

Τύποι κεντρικής μονάδας M-Bus M-30, M-60 και Μ-120 για την σύνδεση 30, 60 ή 120 θερμιδομετρητών αντίστοιχα.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr