Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

ME-IMP

Εξωτερική μονάδα επικοινωνίας παλμών

συμβατό με HYDROCAL (ME-IMP-1) και HYDROSPLIT

  • Καταγραφή κατανάλωσης θέρμανσης μόνο
  • Διάρκεια μπαταρίας 10 χρόνια

Τύπος

Μέγεθος παλμού

ME-IMP-1

1 pulse = 1kWh

ME-IMP-10

1 pulse= 10kWh

ME-IMP-100

1 pulse= 100kWh

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr