Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

MICROMASTER

M-Bus προσαρμογέας (master) με θύρα USB

συνδέεται με έναν Η/Υ μέσω USB καλωδίου και επιτρέπει την ρύθμιση και ανάγνωση των δεδομένων των μετρητών ενός μικρού M-Bus δικτύου.

  • Μέγιστος αριθμός συσκευών (slaves) 10
  • Ρυθμός μετάδοσης (baud rate) 300 μέχρι 9600 bps
  • Είσοδος USB
  • Τροφοδοσία από τον Η/Υ
  • Εύκολη εγκατάσταση M-Bus συσκευών
  • Δυνατότητα προγραμματισμού διευθύνσεων και προχωρημενες ρυθμίσεις των M-Bus συσκευών (HYDROCAL, RFM-MB1/MB2, PadPuls M2 και άλλα)
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr