Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

RFM-RX2

Δέκτης ραδιοκυμάτων συστήματος τηλε-ανάγνωσης

με θύρα USB επικοινωνεί με όλων των ειδών τα PC για την αποθήκευση και λήψη δεδομένων.

  • Λειτουργεί κάτω από το πρωτόκολλο Wireless M-Bus ΕΝ13757-4
  • Συχνότητα λειτουργίας 868MHz
  • Εμβέλεια 300μέτρα (σε ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες)
  • Εξωτερική κεραία 1/4λ
  • Βαθμός προστασίας IP50
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr