Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

S-U-3

Ζεύγος αισθητηρίων θερμοκρασίας

για την μέτρηση θερμοκρασίας του ζεστού νερού της παροχής και του κρύου νερού της επιστροφής.

  • Τύπος αισθητηρίων PT1000 (καλώδιο 3m)
  • Τεχνολογία 2 ή 4 αγωγών σύνδεσης
  • Θερμοκρασία λειτουργίας έως 180°C
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr