Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Παρελκόμενα

 

12
H7-BM1
~/Ψηφιακός μετρητής παλμών
Ψηφιακός μετρητής παλμών

με οθόνη LCD για έως 4 μετρητές με σύστημα εκπομπής παλμών. Δυνατότητα ρύθμισης παλμού εισόδου για κάθε μετρητή κατανάλωσης.

 

ALIM230V
~/Κάρτα δικτύου AC 230V 50Hz
Κάρτα δικτύου AC 230V 50Hz

για την τροφοδοσία της υπολογιστικής μονάδας HYDROSPLIT

 

CODP
~/Κλειδί (USB) εγκατάστασης
Κλειδί (USB) εγκατάστασης

για το προγραμματισμό των θερμιδομετρητών HYDROCAL και HYDROSPLIT.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr