Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

TLC-FCR-T-D

Εντοιχιζόμενος ηλεκτρονικός θερμοστάτης με οθόνη

για έλεγχο θερμορασίας σε 2-σωλήνιο σύστημα fan-coils, που επενεργεί θερμοστατικά σε ανεμιστήρα ή βάνα με αυτόματη εναλλαγή ταχυτήτων και επιλογή χειμώνα/θέρους.

Με 4 ψηφιακές εξόδους (D01... D04), φωτιζόμενη backlight οθόνη, εύκολο προγραμματισμό των παραμέτρων, χρονοπρόγραμμα και ρολόι με μπαταρία, δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου αισθητηρίου και ελέγχου με τηλεχειριστήριο.

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr