Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

Τ_BOX

Compact σύστημα διανομής

με 2 έως 3 κυκλώματα για συνδυασμό ενδοδαπέδιας και κλασικής θέρμανσης με σώματα ή Fan Coil Units για επίτοιχους λέβητες αερίου

Παραδείγματα εφαρμογών


1- T_BOX

2- Ελεγκτής θέρμανσης (αντιστάθμιση)

3- Επίτοιχος λέβητας αερίου

4- Γκρούπ κυκλοφορητή με τετράοδη για ενδοδαπέδια θέρμανση

5- Γκρούπ κυκλοφορητή απευθείας κυκλοφορίας για Fan Coils

6- Γκρούπ κυκλοφορητή απευθείας κυκλοφορίας για σώματα καλοριφέρ

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr