Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

DN 32 KOMPAT

Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης

Γκρουπ κυκλοφορητών, συλλέκτες, υδραυλικοί διαχωριστές και εξαρτήματα για την εύκολη και σωστή σύνθεση κάθε εφαρμογής

Παράδειγμα εφαρμογής


 

1- Υδραυλικός διαχωριστής

2- Kit σύνδεσης υδραυλικού διαχωριστή και συλλέκτη

3- Συλλέκτης

4- Γκρούπ κυκλοφορητών

5- Ηλιακός σταθμός με διαφορικό θερμοστάτη

6- Γκρούπ κυκλοφορητή με εναλλάκτη

7- Λέβητας

8- Μπόιλερ αποθήκευσης νερού χρήσης

9- Ηλιακοί συλλέκτες

10- Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης

11- Καλσσικό σύστημα θέρμανσης

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr