Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

LK 820

Θερμοστατικές βάνες φορτιού

ορειχάλκινες, για προστασία στο λέβητα στερεών καυσίμων από χαμηλές θερμοκρασίες επιστροφής.

Θερμοκρασίες ανοίγματος (45, 55, 61, 66, 72 και 80°C ανάλογα με τον τύπο).

Παράδειγμα εφαρμογής

εγκατάσταση λέβητα στερεών καυσίμων με δοχείο αποθήκευσης θερμότητας (π.χ. απαίτηση θερμοκρασίας επιστροφής πάνω από 55°C)

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr