Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

STS SECURFLUX

Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας

εκκένωσης (ανακούφισης θερμορκασίας) με διπλή ασφάλεια, επινεικελωμένο αισθητήριο με θήκη 145mm (σύνδεση 1/2"M), επιλογή θερμοκρασίας T=97°C για λέβητες στερεών καυσίμων και τζάκια καλοριφέρ νερού με κλειστό δοχείο διαστολής.

Σύνδεση: 3/4"F

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr