Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

DN25 C70/R DUO-SYSTEM

Κεντρικός συλλέκτης λεβητοστασίου

προσαγωγής και επιστροφής, μεταλλικός (κατασκευασμένος από χάλυβα ST37.1 βαμμένος και ενσωματωμένος σε ειδικό θερμομονωτικό κέλυφος από EPP για ελαχιστοποίηση της απώλειας θέρμανσης) χωρίς ρακόρ στην έξοδο για την δημιουργία ζωνών αυτο

 

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr