Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

DN50 CP120

Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων

για λέβητες συμπυκνωμάτων αερίου ή πετρελαίου και αντλίες θερμότητας. Παροχή έως 9,5m³/h (capacity 11l)

Παράδειγμα εφαρμογής

 

 

1- Υδραυλικός διαχωριστής DN50 CP120

2- Παροχή εξαερισμού

3- Παροχή για αισθητήριο θερμοκρασίας

4- Πλήρωση / Εκκένωση

5- Βάση

6- Συλλέκτης DN32

7- Στήριγμα συλλέκτη

8- Σύνδεση μεταξύ τους

9- Γκρούπ κυκλοφορητών

10- Λέβητες

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr