Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

DN65 CP160

Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων

για λέβητες συμπυκνωμάτων αερίου ή πετρελαίου και αντλίες θερμότητας. Παροχή έως 18m³/h (capacity 21l)

Παράδειγμα εφαρμογής

 

 

1- Συλλέκτης DN40 CP160

2- Υδραυλικός διαχωριστής DN65 CP160

3- Παροχή εξαεριστικού

4- Παροχή για αισθητήριο θερμοκρασίας

5- Πλήρωση / Εκκένωση

6- Βάση

7- Γκρούπ κυκλοφορητών

8- Λέβητες

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr