Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

RTR-E 6...

Μηχανικός θερμοστάτης χώρου

επίτοιχης τοποθέτησης για έλεγχο θέρμανσης ή ψύξης

  • Ποτενσιόμετρο ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας
  • Διμεταλλικό αισθητήριο θερμοκρασίας με θερμικό επιταχυντή
  • Διαφορικό 0,5K
  • Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz

 

RTR-E 6121

RTR-E 6202

RTR-E 6704

RTR-E 6705

RTR-E 6721

RTR-E 6731

RTR-E 6732

RTR-E 6763

Κλίμακα ρύθμισης

5…30°C

5…30°C

-20…30°C

5…60°C

5…30°C

5…30°C

5…30°C

5…30°C

Απλή επαφή (SPST)

Μεταγωγική επαφή (SPDT)

Ενδεικτική λυχνία

Διακόπτης ON/OFF

Διακόπτης επιλογής θέρμανσης ψύξης

 

 

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

 

 

RTR-E 6121

 

RTR-E 6202

 

RTR-E 6704

 

RTR-E 6705

 

 

RTR-E 6721

 

RTR-E 6731

 

RTR-E 6732

 

RTR-E 6763

 

Προσοχή στο σημείο εγκατάστασης του θερμοστάτη ώστε η μέτρηση του ενσωματομένου αισθητηρίου να μη επηρεάζεται από ακτινοβολία, ρεύματα αέρος, σκιά κτλπ. όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr