Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

TF 18

Θερμοστάτης αντιπαγετικής προστασίας αέρα ή νερού

με τριχοειδή σωλήνα με βολβό για μεταθερμαντικά στοιχεία σε κλιματιστικές μονάδες και εναλλάκτες θερμότητας σε συστήματα ψύξης

  • Χάλκινος σωλήνας αερίου με βολβό ενεργός σε όλο το μήκος
  • Μηχανική μανδάλωση και επαναφορά, αυτόματα.
  • Μήκος αισθητηρίου 1,8m
  • Κλίμακα ρύθμισης -10… +12°C
  • Διαφορικό 1Κ
  • Έξοδος μεταγωγική επαφή AC 24… 250V 15(8)A
  • Βαθμός προστασίας ΙP65 ή IP54, class I
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr