Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

HL109

Επίτοιχος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

για δισωλήνιο η τετρασωλήνιο σύστημα fan coil

με διακόπτη θέρμανση/OFF/ψύξη, διακόπτη 3 ταχυτήτων ανεμιστήρα και εντολή για θέρμανση ή ψύξη (δισωλήνιο) ή θέρμανση και ψύξη (τετρασωλήνιο).

  • HL109 DA και HL109 FCV2 οι τύποι για δισωλήνιο και τετρασωλήνιο σύστημα fan coil αντίστοιχα
  • Κλίμακα ρύθμισης 10...30°C
  • Διαφορικό ±1K
  • Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz

 

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

 

 

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr