Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

KLR-E 517 78..

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

με ψηφιακή ένδειξη, αναλογικό έλεγχο και νεκρή ζώνη για fan coils και μικρές κλιματιστικές μονάδες

  • Αισθητήριο θερμοκρασίας NTC (εσωτερικό) ή αποστάσεως τύπου F 193720
  • Κλίμακα ρύθμισης 5...30°C
  • Αναλογική ζώνη 1,5K
  • Ρυθμιζόμενη νεκρή ζώνη 0,5...~7,5K
  • Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz
  • Έξοδοι:

-ψύξη DC 0…10V, 3mA

-θέρμανση DC 0…10V, 3mA

-ανεμιστήρα ON/OFF

-θέρμανση ON/OFF (εναλλακτική θέρμανση με αντιστάσεις)

 

 

KLR-E 517 7801

KLR-E 517 7805

KLR-E 517 7810

Διακόπτης ON/OFF

Διακόπτης 3 ταχυτήτων ανεμιστήρα

 

 

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

 

 

KLR-E 517 7801


 

 

KLR-E 517 7805


 

 

KLR-E 517 7810

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr