Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Ηλεκτρονικοί

 

123
HA 208
~/Ημιεντοιχιζόμενος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Ημιεντοιχιζόμενος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

για έλεγχο θέρμανσης

 

FIT 3R
~/Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με ψηφιακή οθόνη
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με ψηφιακή οθόνη

για εντοιχιζόμενη τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κουτί (Ø60mm) με εσωτερικό αισθητήριο θερμορασίας

 

HA 202B
~/Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

για έλεγχο θέρμανσης

 

FIT 3L
~/Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου και δαπέδου με ψηφιακή οθόνη
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου και δαπέδου με ψηφιακή οθόνη

για  εντοιχιζόμενη τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κουτί (Ø60mm) με εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας και απομακρυσμένο αισθητήριο ελέγχου άνω ορίου

 

FRe L2T easyTimer
~/Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου και δαπέδου εξοικονόμησης ενέργειας
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου και δαπέδου εξοικονόμησης ενέργειας

για εντοιχιζόμενη τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κουτί (Ø60mm)  με αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου και απομακρυσμένο αισθητήριο ελέγχου άνω ορίου

 

FIT 3F
~/Ηλεκτρονικός θερμοστάτης δαπέδου με ψηφιακή οθόνη
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης δαπέδου με ψηφιακή οθόνη

για  εντοιχιζόμενη τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κουτί (Ø60mm) με απομακρυσμένο αισθητήριο ελέγχου άνω ορίου

 

FR-E 525 31
~/Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου και δαπέδου
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου και δαπέδου

για επίτοιχη τοποθέτηση με αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου και απομακρυσμένο αισθητήριο ελέγχου άνω ορίου

 

ETH-2
~/Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

για έλεγχο θέρμανσης  με επιπλέον εντολή για ζεστό νερό χρήσης

 

FRe 525 22
~/Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου και δαπέδου
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου και δαπέδου

για εντοιχιζόμενη τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κουτί (Ø60mm)   με αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου και απομακρυσμένο αισθητήριο ελέγχου άνω ορίου

 

CH150TS/151TS/152TS
~/Ψηφιακός προγραμματιζόμενος χρονοθερμοστάτης χώρου
Ψηφιακός προγραμματιζόμενος χρονοθερμοστάτης χώρου

με οθόνη αφής για έλεγχο θέρμανσης - ψύξης

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr