Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Ηλεκτρονικοί

 

123
CH150/151/152
~/Ψηφιακός προγραμματιζόμενος χρονοθερμοστάτης χώρου
Ψηφιακός προγραμματιζόμενος χρονοθερμοστάτης χώρου

με απλή οθόνη για έλεγχο θέρμανσης - ψύξης

 

CH110/111/112
~/Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

με ψηφιακή οθόνη και μικροεπεξεργαστή για έλεγχο θέρμανσης - ψύξης

 

CH115/116/117
~/Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

με ψηφιακή οθόνη και μικροεπεξεργαστή για έλεγχο θέρμανσης - ψύξης

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr