Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

INSTAT 868-a1S

Ασύρματος δέκτης

με ενσωματωμένο ρευματοδότη τύπου Schuko για πρωώθηση εντολής ελέγχου παραγωγής θέρμανσης

με ενδεικτική λυχνία βλάβης/μη καλής λειτουργίας και 1 επαφή NO 16(2)A.

  • Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0… 40°C
  • Συχνότητα λειτουργίας 868MHz
  • Τροφοδοσία AC 230V 50/60Hz
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr