Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

TS 5.11/6.11

Ηλεκτροθερμικός κινητήρας (actuator)

για απευθείας σύνδεση στις βαλβίδες ρύθμισης του συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης δαπέδου

με ένδειξη θέσης, χειροκίνητη λειτουργία και καλώδιο σύνδεσης μήκους 1m.

  • Λειτουργία ON/OFF
  • Τύπος κινητήρα  Κανονικά (χωρίς τάση) κλειστός N.C.
  • Καταναλισκόμενη ισχύς 2,5 W σε λειτουργία
  • Διαδρομή εμβόλου 4.5mm  - Σύνδεση M30x1,5
  • Τροφοδοσία AC 230V (TS+ 5.11/230) ή AC 24V (TS+ 6.11/24)

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr