Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

EX-MFD

Fire Damper Explosion Proof (ATEX)

Διάφραγμα πυρασφάλειας αντιεκρηκτικού τύπου

Διαφράγματα πυρασφάλειας αντιεκρηκτικού τύπου (ATEX) για εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω αερίων, υδρατμών, μιγμάτων αέρος-σκόνης κτλπ. Η πιστοποίηση ATEX ισχύει για τη κατασκευή και το μηχανικό μέρος του διαφράγματος και για το ηλεκτρολογικό (εύτηκτο & κινητήρας). Επίσης υπάρχει ειδική έκδοση για βιομηχανίες χημικών, βιομηχανίες τροφίμων, εργαστήρια κτλπ. όπου το υλικό κατασκευής είναι ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 ο οποίος είναι ανθεκτικός στα οξέα.

  • Πιστοποίηση EN 13463-1, EN 13463-5 και ΕΝ 1366-2
  • Κατηγορία ATEX: Ex II 2GD c IIB T6
  • Group II, Category 2, explosion-hazard zones 1, 2, 21, 22
  • Κλάση πυραντίστασης EIS 120 σύμφωνα με EN13501-3
  • Μήκος διαφράγματος 500mm / 350mm
  • Εγκατάσταση  οριζόντια ή κάθετη
  • Εύτηκτος σύνδεσμος στους 72C
  • Τρόποι λειτουργίας: Χειροκίνητο ή με ATEX ηλεκτροκινητήρα

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr