Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

2590

Smoke Damper τύπου πολύφυλλο 300°C

για διαχείριση καπνού σε περίπτωση φωτιάς

Πολύφυλλα διαφράγματα (300°/2hrs) διαχείρισης καπνού  EN 1366-2

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πυραντίσταση για 4 ώρες (Ε120) σύμφωνα με EN1366-2
 • Σώμα διαφράγματος από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1.2mm (δυνατότητα επιλογής για ανοξείδωτο ατσάλι)
 • Πτερύγια διαφράγματος από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1mm (δυνατότητα επιλογής για ανοξείδωτο ατσάλι)
 • Άξονας περιστροφής στηριζόμενος σε αυτολιπαινόμενα έδρανα αντοχής 200°C
 • Ανοξείδωτες μεταλλικές φλάντζες τοποθετημένες μεταξύ των άκρων των πτερυγίων και του πλαισίου εξασφαλίζουν τη στεγανότητα του διαφράγματος
 • Διαθέτει λαιμό 50mm μπροστά και πίσω για σύνδεση με αεραγωγό
 • Ο ηλεκτροκινητήρας είναι εντός ειδικού πυράντοχου κουτιού (calcium silicate) για αντοχή σε 300C για 2 ώρες
 • Πάχος σώματος διαφράγματος 113mm
 • Ελάχιστη διάσταση 200x200mm και μέγιστη διάσταση 1000x1000mm (για μεγαλύτερες διαστάσεις ενώνονται μεταξύ τους)
 • Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει οριζόντια και κάθετη
 • Με ηλεκτροκινητήρα ON/OFF και ένδειξη θέσης ανοιχτό/κλειστό

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr