Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

SSD

Smoke Damper τύπου μονόφυλλο

για διαχείριση καπνού σε περίπτωση φωτιάς

Διάφραγμα διαχείρισης καπνού 2 ωρών τύπου μονόφυλλου

  • Πιστοποίηση CE κατά EN 12101-8
  • Κλάση πυραντίστασης EI 120 (vew - i↔o) S1000C300AAmulti σύμφωνα με EN13501+A1:2010
  • Διαστάσεις: 200x200mm έως 1500x1500mm
  • Μήκος διαφράγματος 296mm
  • Εγκατάσταση  κάθετη
  • Τρόπος λειτουργίας με ηλεκτροκινητήρα ON/OFF

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr