Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

ATEX-MOTOR

ATEX ηλεκτροκινητήρας για Damper/ Fire Damper

Αντιεκρηκτικού τύπου ON/OFF με ελατήριο επαναφοράς

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε damper, fire damper, smoke damper για εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω αερίων, υδρατμών, μιγμάτων αέρος-σκόνης κτλπ.

 

  • Τάση 24V...240V AC/DC
  • IP 66
  • Χρόνος κλεισίματος 3-15-30-60-120s (ρυθμίζεται τοπικά)
  • Επιπλέον δυνατότητα ηλεκτροθερμικού εύτηκτου

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr