Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

CAV-PVC

Βαλβίδες Σταθερής Παροχής

Για έλεγχο της παροχής του αέρα προσαγωγής ή απόρριψης

Το CAV-PVC είναι μια κυκλική πλαστική κατασκευή που μπάινει χωνευτό σε κυκλικό αεραγωγό και με τη βοήθεια του ελατηρίου κρατάει την επιθυμητή παροχή. Η απλή version κρατάει σταθερή τη παροχή σε δίκτυο με πίεση 50 έως 250Pa και η version υψηλής πίεσης για 50 έως 600Pa. Η επιθυμητή παροχή μπορεί να αλλάξει τοπικά με χρήση ενός torx.

 

Διαστάσεις: Φ80 έως Φ250

 

Παροχή αέρος: 15m3/h έως 700m3/h

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr