Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

CETA 101b

AbV Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 3 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδο για παλμούς και 2 έξοδοι ρελέ.

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 3 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδο για παλμούς και 2 έξοδοι ρελέ.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο KVT 20/2/6 για το μπόιλερ (πάνω / κάτω μέρος) και το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο PT1000/2.5/6 ηλιακών συλλεκτών.

 

Τύποι διαμόρφωσης:

Έλεγχος φόρτισης δοχείου ζεστού νερού χρήσης είτε από ηλιακό συλλέκτη είτε από λέβητα επενεργώντας στους αντίστοιχους κυκλοφορητές.

 

Ρυθμιζόμενο επιθυμητό διαφορικό (1K – 30K).

Προστασία υπερθέρμασνης συλλεκτών.

Λειτουργία διακοπών.

Θερμιδομέτρηση χρησιμοποιώντας ογκομετρητή παλμών

Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz

Κατανάλωση max 2,1VA

Έξοδοι ρελέ AC 230V max 2(2)A

Συνθήκες περιβάλλοντος -10… 50°C

Βαθμός προστασίας IP30, EN60730

 

Διαγράμματα ΕφαρμογήςΠαραδείγματα

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr