Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

LAGO SD1

Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών KROMSCHROΕDER

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 3 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000 και 1 έξοδο ρελέ.

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 3 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000 και 1 έξοδο ρελέ.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο  (SPF1000) για το μπόιλερ (κάτω μέρος), το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο ηλιακών συλλεκτών (KLF1000) και η βάση τοποθέτησης.

Προαιρετικά (δεν περιλαμβάνεται) το δεύτερο αισθητήριο θερμοκρασίας (SPF1000) για το μπόιλερ (πάνω μέρος).

 

Τύποι διαμόρφωσης:

Έλεγχος φόρτισης δοχείου ζεστού νερού χρήσης επενεργώντας σε κυκλοφορητή βάσει της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του ηλιακού συλλέκτη και του δοχείου ζ.ν.χ.

 

Γενικές λειτουργίες (εξαρτώνται από την αντίστοιχη διαμόρφωση)

Ρυθμιζόμενο επιθυμητό διαφορικό (1K – 30K).

Ελάχιστη θερμοκρασία ηλιακών συλλεκτών.

Μέγιστη θερμοκρασία δοχείου ζεστού νερού χρήσης.

Μέγιστη θερμοκρασία ηλιακών συλλεκτών (Προστασία εγκατάστασης).

Λειτουργία προστασίας κυκλοφορητή. (για κάθε 24 h στάσης - 5sec λειτουργίας).

Χειροκίνητη λειτουργία (μέγιστος χρόνος 30min).

Κομβία ρυθμίσεων και επιλογής ενδείξεων.

Ανίχνευση βλαβών.

LCD οθόνη ενδείξεων.

Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz

Κατανάλωση 5VA

Έξοδοι ρελέ AC 230V max 2(2)A

Συνθήκες περιβάλλοντος 0… 50°C

Βαθμός προστασίας IP40, EN60529 (DIN40050)

 

Διαγράμματα ΕφαρμογήςΠαραδείγματα

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr