Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

LAGO SD2

Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών KROMSCHROΕDER

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 5 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδος για παλμούς και 2 έξοδοι ρελέ.

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 5 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδος για παλμούς και 2 έξοδοι ρελέ.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο  (SPF1000) για το μπόιλερ (κάτω μέρος), το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο ηλιακών συλλεκτών (KLF1000) και η βάση τοποθέτησης.

Προαιρετικά (δεν περιλαμβάνεται) το δεύτερο αισθητήριο θερμοκρασίας (SPF1000) για το μπόιλερ (πάνω μέρος).

 

Τύποι διαμόρφωσης:

Έλεγχος φόρτισης δοχείου ζεστού νερού χρήσης επενεργώντας σε κυκλοφορητή βάσει της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του ηλιακού συλλέκτη και του δοχείου ζ.ν.χ.

 

Έλεγχος φόρτισης δοχείου ζεστού νερού χρήσης είτε από ηλιακό συλλέκτη είτε από λέβητα επενεργώντας στους αντίστοιχους κυκλοφορητές.

Έλεγχος φόρτισης δοχείου ζεστού νερού χρήσης βάσει της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ 2 ξεχωριστών ηλιακών συλλεκτών και του δοχείου ζ.ν.χ. επενεργώντας στον αντίστοιχο κυκλοφορητή.

Έλεγχος φόρτισης 2 δοχείων ζεστού νερού (χρήσης & θέρμανσης)  επενεργώντας σε κυκλοφορητή και βάνα διανομής. (προτεραιότητα έχει το ζ.ν.χ.)

Έλεγχος φόρτισης 2 δοχείων ζεστού νερού (χρήσης & θέρμανσης)  επενεργώντας σε ξεχωριστούς κυκλοφορητές.  (προτεραιότητα έχει το ζ.ν.χ.)

Έλεγχος φόρτισης 2 δοχείων ζεστού νερού χρήσης συνδεδεμένα σε σειρά.

 

Γενικές λειτουργίες (εξαρτώνται από την αντίστοιχη διαμόρφωση)

Ρυθμιζόμενο επιθυμητό διαφορικό (1K – 30K).

Ελάχιστη θερμοκρασία ηλιακών συλλεκτών.

Προστασία ηλιακών συλλεκτών απο υπερθέρμανση.

Μέγιστη θερμοκρασία δοχείου Ζεστού Νερού Χρήσης.

Περιοδική λειτουργία κυκλοφορητή για προστασία. (για κάθε 24 h στάσης - 5sec λειτουργίας).

Θερμομέτρηση χρησιμοποιώντας ογκομετρητή παλμών.

Χειροκίνητη λειτουργία (μέγιστος χρόνος 30min).

Κομβία ρυθμίσεων και επιλογής ενδείξεων.

Ανίχνευση βλαβών.

LCD οθόνη ενδείξεων.

Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz

Κατανάλωση 5VA

Έξοδοι ρελέ AC 230V max 2(2)A

Συνθήκες περιβάλλοντος 0… 50°C

Βαθμός προστασίας IP40, EN60529 (DIN40050)

 

Διαγράμματα ΕφαρμογήςΠαραδείγματα


Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr