Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

LAGO SD3

Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών KROMSCHROΕDER

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 5 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδος για παλμούς,   2 έξοδοι ρελέ και 1 έξοδο ηλεκτρονικό ρελέ.

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 5 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδος για παλμούς,   2 έξοδοι ρελέ και 1 έξοδο ηλεκτρονικό ρελέ.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο  (SPF1000) για το μπόιλερ (κάτω μέρος), το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο ηλιακών συλλεκτών (KLF1000) και η βάση τοποθέτησης.

Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον αισθητήρια θερμοκρασίας αυτά πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.

 

Τύποι διαμόρφωσης:

Ίδιες διαμορφώσεις με τον SD2 με επιπλέον :

Έλεγχος φόρτισης δοχείου  ζεστού νερού  2 επιπέδων βάσει της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του ηλιακού συλλέκτη και του δοχείου ζ.ν.χ.

Έλεγχος φόρτισης δοχείου  ζεστού νερού 3 επιπέδων βάσει της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του ηλιακού συλλέκτη και του δοχείου ζ.ν.χ.

 

Γενικές λειτουργίες (εξαρτώνται από την αντίστοιχη διαμόρφωση)

Έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορητή (speed control).

Ρυθμιζόμενο επιθυμητό διαφορικό (1K – 30K).

Ελάχιστη θερμοκρασία ηλιακών συλλεκτών.

Προστασία ηλιακών συλλεκτών απο υπερθέρμανση.

Μέγιστη θερμοκρασία δοχείου Ζεστού Νερού Χρήσης.

Περιοδική λειτουργία κυκλοφορητή για προστασία. (για κάθε 24 h στάσης - 5sec λειτουργίας).

Θερμιδομέτρηση χρησιμοποιώντας ογκομετρητή παλμών.

Χειροκίνητη λειτουργία (μέγιστος χρόνος 30min).

Κομβία ρυθμίσεων και επιλογής ενδείξεων.

Ανίχνευση βλαβών.

LCD οθόνη ενδείξεων.

Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz

Κατανάλωση 5VA

Έξοδοι ρελέ AC 230V max 2(2)A

Συνθήκες περιβάλλοντος 0… 50°C

Βαθμός προστασίας IP40, EN60529 (DIN40050)

 

Διαγράμματα ΕφαρμογήςΠαραδείγματα

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr