Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

BM8

Ψηφιακή μονάδα χώρου

με ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας, για απομακρυσμένο έλεγχο και επιλογή τρόπου λειτουργίας για ελεγκτές θέρμανσης LAGO.., ELFATHERM E8.. και MERLIN..

  • Σύνδεση με CAN bus και eBUS
  • Δυνατότητα παραμετροποίησης των κυκλωμάτων θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
  • Επιλογή τρόπου λειτουργίας
  • Ποτενσιόμετρο επιθυμητής θερμοκρασίας
  • LCD οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr