Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

FBR

Αναλογική μονάδα χώρου

με ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας, για απομακρυσμένο έλεγχο και επιλογή τρόπου λειτουργίας

 • Τύποι μονάδων χώρου
  • FBR 1 για ελεγκτές θέρμανσης ELFATHERM K1 και ELFATHERM E8
  • FBR 2 για ελεγκτές θέρμανσης ELFATHERM E8, LAGO και MERLIN
 • Τρόποι λειτουργίας
  • FBR 1 (κανονικό, μειωμένο και OFF με αντιπαγετική προστασία)
  • FBR 2 (κανονικό, μειωμένο, χρονοπρόγραμμα κυκλώματος 1 , χρονοπρόγραμμα κυκλώματος 2, ζεστό νερό χρήσης (για καλοκαίρι) και OFF με αντιπαγετική προστασία
 • Ποτενσιόμετρο επιθυμητής θερμοκρασίας με κλίμακα ρύθμισης ±5K
 • Βαθμός προστασίας IP40
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0…50°C
 • Στοιχείο μέτρησης αισθητηρίου 1kΩ PTC για FBR1 και 5kΩ NTC για FBR2

 

Εικόνα μονάδας χώρου FBR 2(περισσότερες επιλογές λειτουργίας)

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr